Linsen AB följer Konsumentköplagen, Distanshandelslagen samt E-handelslagen.
Linsen förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Linsen rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

Beställning

Vi levererar alltid med A-post.Oftast inom 24 tim.
Om beställningen gäller speciallinser, utanför vårt lageromfång, blir leveranstiden 5-16 dagar.
Beställningar mottagna på lördagar och helgdagar behandlas påföljande arbetsdag.
Linsen säljer ej till personer under 18 år. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Linsen lider ekonomisk skada, polisanmäls. Linsen friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Linsens sortiment förekommande produkter och tjänster. Bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalningssätt

När du genomför betalningstransaktionen dirigeras du till DIBS Payment Gateway (https-sida) eller Paypal för att utföra en säker transaktion. Ditt kortnummer kommer att skickas genom en krypterad uppkoppling direkt till din bank. DebiTechs secure server software (SSL) är industristandard och det bästa tillgängliga programmet för säkra affärstransaktioner. Linsen får inte tillgång till någon information angående ditt kort eller din bank. Villkoren börjar gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Leveranstid

En normal leveranstid är mellan 2-3 arbetsdagar beroende på om produkten finns i vårt eget lager eller hur arbetsbelastningen är hos våra leverantörer.

Leverans sker per post

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig.
För att returnera en vara, se retur.

Personuppgifter

Linsen följer personuppgiftslagen (PUL). Enligt denna lag samtycker du till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas då du genomför ett köp hos oss.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss vid registrering behandlas av Linsen i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
Linsen kommer aldrig att låta en tredje part ta del av dina personuppgifter.
Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Retur

Vid retur av kontaktlinser som beställts hos oss har du full returrätt inom 14 dagar från den dag då du har mottagit varorna, förutsatt att de returneras i oskadad, omärkt och obruten originalförpackning (linser är medicinska produkter och därmed ett undantag på konsumentköplagen som säger att man får öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar). När Linsen mottagit och validerat produkten, återfår du varuvärdet inom 14 dagar på det bankkonto som användes vid betalningen. Fraktkostnader ersättes ej. Returrätt gäller ej för linser som är specialtillverkade/färgade och passar endast beställaren (t.ex. handfärgade endagslinser).

Återbetalning

Om du vill häva köpet i samband eventuella förseningar återfår du debiterat belopp inom 14 dagar på det bankkonto som användes vid betalningen då Linsen mottagit ditt besked om detta.

Reklamation

Kontrollera alltid dom levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.
Vid eventuella produktionsfel eller skador ber vi dig kontakta vår kundtjänst omgående.

Transportskadat gods

Om en vara från Linsen skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Linsbruk

Kontrollera med din optiker vad som gäller angående rengöring, förvaring och bärtider för dina kontaktlinser då detta kan variera beroende på produkt, rengöringssystem och inte minst dina personliga förutsättningar. Har du inte använt kontaktlinser tidigare måste du först genomgå en nytillpassning samt få en instruktionskurs om hur du hanterar dina kontaktlinser. Observera att du inte kan använda ditt glasögonrecept för beställning av kontaktlinser då detta skiljer sig från ett kontaktlinsrecept.

Hittar inte mina linser

Linsen säljer kontaktlinser som finns på marknaden under originalnamn. Om du inte
hittar ditt linsmärke, kan det vara så att du använder en ”private label-lins” som innebär att man paketerat om linserna i en egentryckt förpackning. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att hitta rätt.
info@linsen.se

Linsparametrar

När du köper linser på nätet behöver du ange parametrar som vi listar och förklarar nedan. Du hittar ditt linsmärke och dina parametrar på ditt recept eller tidigare linsförpackning.
Styrka (POW/PWR/SPH). Styrka anger hur stort ditt synfel är i ett plus- eller minusvärde.
Baskurva (BC). Baskurvan beskriver hur kupad linsen är – desto lägre värde, desto kupigare lins.
Diameter (DIA). Diametern är linsens storlek mätt från kant till kant på linsen.
Cylinder (CYL). Cylindern anger hur starkt ditt brytningsfel är.
Axel (AX). Axelvärdet anger cylinderns läge på ditt brytningsfel.
Addition (ADD) . Addition eller extra styrka beskriver skillnaden i styrka mellan de olika fokala fälten i multifokala kontaktlinser.

Varför behöver jag ett recept när jag beställer kontaktlinser?

När du beställer dina kontaktlinser på nätet måste du ha ett kontaktlinsrecept från en legitimerad och behörig kontaktlinsoptiker. Detta ska ange styrkor samt parametrar på den kontaktlins som tillpassats just för dig. Observera att du även måste göra en ny tillpassning om du ska byta linssort för att utvärdera om denna lins fungerar bra och inte skadar dina ögon. När du köper kontaktlinser hos Linsen ber vid dig verifiera att ditt kontaktlinsrecept är giltigt genom att kryssa i rutan ”Jag har läst och godkänner villkoren”. Observera att vi inte säljer kontaktlinser till personer under 18 år.

Är mitt recept giltigt?

Linsen arbetar under Socialstyrelsens föreskrifter som innebär att du bör kontrollera ögonen hos en legitimerad och behörig kontaktlinsoptiker minst en gång om året för att få köpa dina kontaktlinser. Efter en kontaktlinsundersökning kan du be din optiker om ditt recept som ska innehålla linsnamn, parametrar, linsstyrka samt att du är befunnen utan anmärkning för fortsatt linsbärande. Observera att ett glasögonrecept och ett kontaktlinsrecept inte är samma sak då styrkan i dessa kan variera stort.

Force majeure

Linsen befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal vid händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Linsens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses.