GUIDE

Solens påverkan på våra ögon och hur man skyddar sig

Sofia

De flesta av oss känner till att UV-strålningen från solen kan skada huden, men att den också är skadlig för ögonen och området runt ögonen är det färre som tänker på. Så vilka biverkningar kan man råka ut för och vad behöver man tänka på för att skydda sig?

Solen, vår planets bästa vän, är den drivande grundkraften i allt väder vi upplever. Energin från solen påverkar temperaturen, omsätts till vindar och ingår i växternas fotosyntes. Det är också solen som producerar UV-strålning, som distribueras i olika våglängder över vår vår värld och ger oss människor det tillskott av D-vitamin vi behöver.

Tyvärr innebär långvarig exponering för UV-strålning även några allvarliga hälsorisker.

Exponering för UV-strålning ökar inte bara risken för hudskador, utan det finns starkt stöd för att det också är den mest betydelsefulla riskfaktorn för att utveckla hudcancer, en cancerform som för närvarande ökar mer än någon annan cancerform i Sverige. Det slutar dessvärre inte där, det många inte tänker på är att strålningen även är direkt skadligt för ögonen.

En förklaring kan vara att ögat inte påverkas av solens värmestrålning, så som huden gör, och vi får därför inga varningssignaler om att något inte står rätt till.

Här är 4 ögonsjukdomar som är direkt kopplade till UV-strålning:

1. Grå starr
Gråstarr eller katarakt kallas grumlingar i ögats egen lins och är en av de vanligaste ögonsjukdomarna i Sverige. Till störst del är sjukdomen ärftlig och framträder oftast hos personer över 65 år, men även yngre personer kan drabbas, då beror det ibland på för mycket ultraviolett ljus mot ögat.

2. Gula fläcken
UV-strålning tros också skynda på åldringsprocessen av gula fläcken, den del av näthinnan som används när vi ska se skarpt. Symptomen kan variera något, framförallt får personer som drabbas problem detaljseendet, det vill säga att läsa och se små detaljer.

3. Snöblindhet
Snöblindhet (även kallat fotoelektrisk keratit eller svetsblänk) uppkommer om ett oskyddat öga utsätts för stora mängder UV-strålning, varvid små sår uppstår på hornhinnan. Tidiga symptom på snöblindhet kan vara skav eller en känsla av att man har skräp i ögat men kan övergå till en stark ohärdlig smärta i ögonen.

4. Ögoncancer
Ögoncancer, även kallas för malignt melanom i åderhinnan, är ett ovanligt men också ett allvarligt tillstånd som kan bli en som följd av överdriven solexponering. Vissa läkare jämför malignt melanom i åderhinnan med hudcancer. Symptomen är ljusblixtar eller en minskning av synfältet.

Så när behöver man skydda sig – och hur?

Hur mycket strålning som når marken beror på hur högt över horisonten solen står, vilket varierar med tiden på dagen, årstiden och ortens belägenhet. Moln på himlen dämpar och filtrerar UV-strålningens frekvens selektivt. Det betyder att även om vi har en molntäckt himmel så når ändå viss UV-strålning oss på marken. UV-strålningen är alltså alltid närvarande. Året runt, hela dagen, på vintern och på sommaren, i solsken och när det är mulet.

Graden av påverkan på människors hud och ögon är frekvensberoende (eller våglängdsberoende, vilket är ett alternativt sätt att tala om samma sak). Den högsta nivån av UV-strålning får vi oftast när solen står som högst på himlen tiden runt sommarsolståndet. Då finns risken att man bränner sig snabbt. Det finns alltså skäl att vara extra försiktig med sitt solbeteende runt den tiden.

Tänk också på att UV-strålningen också når bortom solens räckvidd. Att hålla sig i skuggan skyddar alltså inte heller fullt ut, då det ultravioletta ljuset reflekteras och sprids, så att 50% av strålningen ändå når våra ögon. Denna effekt förstärks när man är vid havet eftersom vattenytan reflekterar en del av det ultravioletta ljuset.

Bästa sättet att skydda sig är att se till att ha glasögon eller solglasögon som är CE-märkta och erbjuder ett bra UV-skydd.

Vi rekommenderar också att ha glas som är stora nog att täcka ett stort område runt dina ögon. Då skyddas även den känsliga huden runt ögonen.

​​Har du köpt dina bågar hos oss så har dina glas med största sannolikhet rätt skydd. Även vissa kontaktlinser har inbyggt UV-skydd. Är du osäker på om dina glasögon eller solglasögon erbjuder ett bra UV-skydd så fråga oss så hjälper vi dig ta reda på det.