Guider

Varför blir man närsynt, egentligen?

Varför blir man närsynt, egentligen?

Sofia

Närsynthet är det vanligaste synfelet i världen och betyder förenklat sagt att föremål på avstånd ser suddiga ut. Man ser alltså bra på nära håll men dåligt på distans.

Till exempel kan man som närsynt läsa böcker och se det som är nära en utan större ansträngning, men så fort man ska tyda det som är på långt håll slår oskärpan in. Exempel på det kan vara orden på reklampelare, undertexterna på filmen du ser på bion, eller vägskyltar när man kör bil.

Så varför blir man närsynt?
Vid närsynthet, även kallat myopi, är ögat för långt för sin optiska konstruktion. Ögat bryter då ljuset för skarpt så fokus uppstår i ett plan framför näthinnan och bilden blir oskarp när man tittar på avstånd.

Tidigare har man trott att närsynthet framförallt är genetiskt betingat, men på senare år har man förstått att miljön vi vistas i samt våra vardagliga vanor har en stor påverkan när vi blir närsynta.

Våra digitala vanor letar sig långt ner i åldrarna och idag är skärmarna till och med ett verktyg i skolorna. Många börjar känna till att skärmarna kan påverka barns utveckling av hjärnan. Koncentrationsförmågan påverkas samt deras beteenden och relationer, och i slutändan hur man mår mentalt, men få känner till hur de påverkar synen. Framförallt att det är en av orsakerna till närsynthet.

Barn och skärmanvändning

Vårt moderna leverne utmanar inte ögat lika mycket på avstånd, vårt fokus har hamnat närmare och närmare på mobiltelefoner och skärmar. Något som det tvistas om är om orsaken till ökad närsynthet beror på mycket närarbete eller om det beror på minskad tid utomhus. Sanningen är kanske en kombination.

Faktum är att vi spenderar mindre och mindre tid utomhus, i naturen, och ett öga som befinner sig inomhus utsätts för större påfrestningar på grund av att ögonmuskulaturen måste spännas för att fokusera på närmare håll. Forskarna tror detta kan leda till en ökad tillväxt av ögats längd vilket leder till närsynthet.

Barn och närsynthet
Närsynthet debuterar oftast i tonåren, men kan börja mycket tidigare än så. Ju tidigare närsyntheten debuterar, desto större är risken att bli gravt närsynt. Ju högre närsyntheten blir desto större är riskerna att drabbas av ögonsjukdomar senare i livet, såsom näthinneavlossning och grön starr (glaukom).

Forskarna uppskattar att år 2050 kommer hälften av jordens befolkning vara närsynta. I Asien talas det om en epidemi, så är inte fallet i Europa och Sverige, men det ökar stadigt även här.

Vad kan man då göra för att minska risken att mitt barn blir närsynt?

1. Minska skärmtiden, speciellt för små barn.
För barn under två år rekommenderas total avhållsamhet från skärmar. Mellan 2-5 års ålder rekommenderas max en timme om dagen.

2. Spendera mer tid utomhus
Tiden utomhus har visat sig ha en skyddande effekt på utvecklingen av närsynthet även om man läser mycket. De som spenderar mycket tid inomhus med mycket närarbete riskerar att bli mest närsynta. Rekommendationen är att spendera åtminstone 2 timmar i dagsljus.

3. Ta regelbundna pauser
Se till att du eller ditt barn tar regelbundna pauser från närarbetet. Ögonen får vila om man tittar på avstånd. En regel som är bra att tillämpa är 20-20-20-regeln. Ta en ögonpaus var 20:e minut och titta på långt håll i 20 sekunder och blinka 20 gånger!

4. Läs inte för nära
Håll koll på hur nära ditt barn läser. 90 graders vinkel på armbågen ger rätt läsavstånd. Är vinkeln mindre håller man för nära.

5. Var uppmärksam på symptomen
Huvudvärk, koncentrationssvårigheter eller om ditt barn behöver sitta långt fram i klassrummet för att se kan vara tecken på synproblem.

6. Gå på regelbundna synundersökningar
Synförändringar kan smyga sig på och upptäckas i ett tidigt skede av en optiker.

Hur rättar man till närsynthet?
Det finns flertalet lösningar på suddig syn på avstånd, men alla behandlar inte eller bromsar utvecklingen. Vanliga glasögon och kontaktlinser gör att du ser klart på avstånd, men om det handlar om ett växande barn kan det vara värt att försöka bromsa utvecklingen av närsynthet. Det gör man idag med speciella kontaktlinser eller glasögonglas. Man kan till och med slippa glasögon på dagen med närsynthetskontrollerande nattlinser.

Nattlinser är speciellt utformade kontaktlinser som du använder på natten istället för på dagen. Medan du sover omformar linsen din hornhinna och när du sedan tar ut linserna ser du tydligt hela dagen, utan användning av vare sig glasögon eller kontaktlinser. Även vuxna kan använda nattlinser för att slippa glasögon och vanliga kontaktlinser på dagen.

För de barn där det inte passar med nattlinser finns det även mjuka närsynthetskontrollerande kontaktlinser eller progressiva glasögon.

Fråga din Linsenoptiker om vad som är bäst för dina ögon, eller om du vill veta mer om Nattlinser. Det är det vi är till för.


Boka din synundersökning här
Sofia
Zetterström

Sofia är Linsens ägare, tillika visionär. Hon älskar att hitta den där sista pusselbiten som gör den stora skillnaden. Sofias expertis är bl.a. multifokala linser och hittar ofta finurliga lösningar.

Den här webbplatsen använder cookies
Hej Hej! 👋 Vi använder cookies för att säkerställa att vår webbplats fungerar och för att tillhandahålla och göra förbättringar som ger dig en bättre upplevelse. Du kan välja att godkänna att vi använder cookies under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.